در صورتی که با انجام این راه‌کارها، هنوز موفق به رفع ایراد ویراستار فارسی‌یار نشده‌اید

افزودن افزونه ویراستار فارسی‌یار به وُرد (آفیس)

  • File > Options > Adds-ins > (Find and select) FarsiYarWordAddIn > (click on button) Go... > (check item) FarsiYar > (click button) Ok
  • File > Options > Customize Ribbon > (in right side panel, check item) فارسی‌یار > (click button) Ok
رفع ایراد افزونه فارسی یار در ورد